Homo sum humani nihil a me alienum esse puto.

Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce.Terencjusz