Captatio benevolentiae.

Zjednywanie sobie względów.nieznany