Bis dat qui cito dat.

Podwójnie daje, kto szybko daje.Publiliusz Syrus (Publilius Syrus, I w. p.n.e.)