Ad calendas Graecas.

Do greckich kalend
na czas nieokreślony.Oktawian August