Abyssus abyssum invocat.

Piekło wzywa na pomoc piekłanieznany