Pieniądze dają chleb, los daje żonę.William Shakespeare