Kiedy przechodzi ładna dziewczyna, zaraz mi Amor łuk napina.Jan Izydor Sztaudynger