Aj, Mopsik malusi!
Skoro szczeka na słonia,
Jak silny być musi.Karl Kraus