Wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni.Oscar Wilde