Świętym jest na ziemi,
kto umiał przyjaźń zabrać ze świętymi.nieznany