Silny przyjaciel będzie też silnym wrogiem.nieznany