W czasie najdłuższego nawet pokoju
nie wygłasza się tylu bredni i fałszów,
co podczas najkrótszej wojny.nieznany