Videant consules,
ne quid res publica detrimenti capiat.

Niechaj baczą konsulowie,
by rzeczpospolita nie poniosła jakiej szkody.nieznany