Ubi lex, ibi poena.

Gdzie prawo, tam i kara.nieznany