Tam, gdzie nie ma wolności,
nie ma ani praw, ani obowiązków.Napoleon I