Sprawiedliwość jest fundamentem wszystkiej Rzeczypospolitej.Ks. Piotr Skarga