Politycy wszędzie są tacy sami.
Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki.Nikita Chruszczow