Polacy! Ośmielcie się,
aby raz być narodem,
a narodem prawdziwie wolnym.Hugo Kołłątaj