Partie polityczne nie stawiają dziś sobie pytania,
czy ich program jest rozsądny,
lecz czy jest atrakcyjny.Carlo Schmid