Niewiele to znaczy, gdy otoczenie władcy mówi o nim, że jest mądry.Mencjusz