Najlepszym rządem jest ten, który nas uczy rządzić się samym.Johann Wolfgang von Goethe