Najgorsze rządy są lepsze od anarchii.Ezop (Aísopos, VI w. p.n.e.)