Muzyka może być środkiem do szybkiego zniszczenia społeczeństwa.Włodzimierz Lenin