Moglibyśmy (przez muzykę) kierować światem, mamy do swej dyspozycji odpowiednią siłę.Graham Mask