Dialog - nie jest nakładaniem się na siebie monologów, ale wymianą w prawdzie i w wolności.Jacques de Bourbont Busset