Tragedią życia jest nie to, że ludzie umierają,
lecz to, że przestają kochać.William Maugham