Tam gdzie jest miłość, nie ma cierpienia,
a jeśli nawet jest, to samo staje się przedmiotem miłości.Augustyn