Quis fallere possit amantem?

Któż zdoła oszukać tego, kto kocha?nieznany