Miłość: chwilowe obłąkanie, na które lekarstwem jest małżeństwo.Ambrose Gwinnet Bierce