Kochać znaczy czynić dobro.Lew Mikołajewicz Tołstoj