Kobieta kocha albo nienawidzi, trzeciej możliwości brak.nieznany