Oczy są po to, by patrzeć, dusza jest po to, by pragnąć.[gagauskie]