Gdzie dochodzi do małżeństwa bez miłości, może dojść do miłości bez małżeństwa.nieznany