Na drzewo, które rodzi wiele owoców wiele się sypie kamieni.[osmańskie]