Kto sam nie jest człowiekiem, nie zna wartości ludzkiej.[osmańskie]