Beati pauperes spiritu

Błogosławieni ubodzy w duchu
Jezus Chrystus