A gdy pragnienie wolności owładnie tobą, zrzucisz jarzmo z twej szyi.


nieznany