Bez miłości każde życie jest jedynie udawaniem i mijaniem.Krzysztof Myszkowski