Bogactwa i zaszczyty są niepewne i krótkotrwałe.[łacińskie]