Bądźcie ostrożni z człowiekiem, który niesprawiedliwie cierpi!
Bóg wiele przebacza, ludzie nigdy.Józef Ignacy Kraszewski