Zły człowiek to taki, który umie przyjąć, ale nie umie oddać.Plaut