Współczucie jest jedyną rzeczą, którą można dać człowiekowi posiadającemujuż wszystko.William Harrison Faulkner