Im bliżej natury jesteśmy, tym więcej czujemy w sobie Boga.Johann Wolfgang von Goethe