Nigdy się nie jest mniej samotnym, niż gdy się jest samotnym.Cyceron