Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.Alessandro Farnese