Dopiero wtedy, kiedy człowiek wróci do Boga, odzyska prawdziwe oblicze. Jakob Kneip