Dla wierzącego Bóg stoi na początku, dla fizyka zaś na końcu wszelkich dociekań.Max Planck