Kto nikogo nie kocha, sam niczyjej nie zazna miłości.Demokryt z Abdery