Kochać można nawet rzeczy martwe. Nienawidzić tylko człowieka. nieznany