Każdy człowiek na świecie nawet w cierpieniu kocha życie.Ezop (Aísopos, VI w. p.n.e.)